Massi Chardival wilde sinds zijn afstuderen een eigen apotheek. Maar wel op een manier dat het verantwoord en toekomstbestendig is. Door zijn keuze voor VNA hoeft hij als beginnend apotheker-ondernemer niet direct zelf te investeren. “Voor startende apothekers is het financiële risico groot. Daarom is de VNA-constructie zo fijn.”

Belangrijke boodschap

Massi was registratie-apotheker in een ketenapotheek toen zijn oog viel op de vacature in Apotheek St. Pieter. Een apotheek binnen de maatschap Apotheken Maastricht West. Hij raadpleegde VNA-apothekers en voerde vervolgens een goed gesprek met Peter Joseph van VNA. Samen bezochten ze de apotheek en de apothekers binnen de maatschap. De belangrijkste boodschap van Fred Claessens, Rico van Scheijen en Erwin Römkens: “Goed contact met de huisartsen is onontbeerlijk voor de bedrijfsvoering.”

Wijze les

Een wijze les voor Massi die gewend was dat het hoofdkantoor de belangrijkste gesprekken voerde met huisartsen. Hij sprak hen alleen voor inhoudelijk overleg. “Dan mis je toch belangrijke informatie. Niet handig als je dagelijks door één deur moet voor de zorg van patiënten. Bij VNA en binnen de maatschap is daar veel meer aandacht voor.”

Leren in de praktijk

Dat Massi’s collega’s al een hele tijd in het werkgebied zitten en veel ervaring hebben op ondernemersgebied, daar leert de jongste apotheker in de maatschap veel van. “Ondernemen en een team managen is helaas niet iets wat je tijdens de studie leert. Die kennis en kunde ontwikkel je in de praktijk.” Massi’s collega-apothekers in de maatschap vinden dat een gemis in de opleiding. Volgens hen zou de KNMP daar meer aandacht aan kunnen besteden.

Welkome hulplijnen

Om ervaring op te doen, is de registratiefase van groot belang. De apotheker-opleider staat dan immers letterlijk naast je. Als apotheker-ondernemer heeft Massi die begeleiding niet. Gelukkig heeft hij hulplijnen. Als het nodig is, kan hij altijd sparren met zijn maatschapcollega’s. Bovendien staat ook VNA altijd klaar om te helpen. “Ik ben blij met deze kans om te kunnen ondernemen en om samen de zorg beter te maken!”

In de VNA Actueel van december 2021 lees je meer over de samenwerking binnen de Maastrichtse maatschap.

Vier apotheker-ondernemers van de maatschap Apotheken Maastricht West