Inkoop, personeelsuitwisseling, waarneming en het delen van kennis en ervaring. Al jaren werkten de drie apothekers van Apotheek De Hoeve in Heteren, Apotheek Deys in Rhenen en de Oosterbeekse Apotheek productief en plezierig samen. Per 1 januari 2022 is de samenwerking officieel bekrachtigd met de oprichting van Apothekersgroep Nederrijn VOF.

Onderling contact

Apothekers Elske Hokke (De Hoeve), Walid Khatibi (Oosterbeekse) en Wilma Wichards (Deys) startten alle drie in 2018 als stichtingsapotheker bij VNA. Hun apotheken liggen binnen een half uur rijden van elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er al bijna vanaf het begin onderling contact is. Dat begon met bellen en mailen over allerhande praktische zaken waar je als startend apotheker-ondernemer tegenaan loopt.

Leren van elkaar

“Elske en ik zijn allebei 1 oktober begonnen en spraken al gauw met elkaar over onder andere medicatiebeoordelingen, personeelsbeleid en facturering”, vertelt Wilma. “Als startende apotheker-ondernemers kun je veel van elkaar leren”, valt Elske haar collega bij. “VNA stimuleert dat enorm. Daarom zochten we ook contact met Walid op het gebied van multisite certificering. “Vervolgens werd onze samenwerking steeds verder uitgebreid”, aldus de Oosterbeekse apotheker.

Uitwisseling assistenten

Zo hebben de apothekers samen een tweede apotheker in dienst die ook waarnemingen verzorgt als een van hen verlof heeft. Ook wisselen de apothekers met regelmaat assistenten uit. “In eerste instantie gebeurde dat om tijdelijke personeelskrapte op te vangen”, beschrijft Elske. “We merken dat de assistenten het ook gewoon heel leuk vinden om eens te zien hoe het er in een andere apotheek aan toegaat.”

Hulp bij overgang AIS

Veel leveranciers waren al dezelfde en sinds kort zijn de apotheken ook alle drie aangesloten op hetzelfde AIS. “Walid gebruikt Pharmacom al langer. Een van zijn medewerkers kon ons daardoor helpen met de overgang naar het nieuwe systeem. Gelukkig maar, want zo’n conversie is best heftig”, herinnert Wilma zich. “Het is inderdaad een grote belasting voor het team. Medewerkers moeten er erg aan wennen. Daarom is het fijn dat we ervaringen kunnen uitwisselen”, vult Elske aan.

Alle vertrouwen

“Eigenlijk deden we al zoveel samen dat de oprichting van de vof meer een formalisering van die samenwerking is”, aldus Walid. Wilma: “Met als belangrijkste verandering dat we nu gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle drie de apotheken.” “Precies. We denken over veel zaken hetzelfde en staan samen sterker, bijvoorbeeld in de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars. Nu kijken we hoe we onze samenwerking verder kunnen optimaliseren. Daar hebben we alle vertrouwen in”, besluit Elske.

In de VNA Actueel van juni 2022 lees je meer over de samenwerking tussen Elske, Wilma en Walid.

VNA-apothekers Elske Hokke, Wilma Wichards en Walid Khatibi werken prettig samen in Apothekersgroep Nederrijn VOF
Elske Hokke, Wilma Wichards en Walid Khatibi (vlnr) staan samen sterk in Apothekersgroep Nederrijn VOF.