Ben jij een geregistreerd apotheker en heb je de ambitie om een eigen apotheek te runnen? VNA stelt apothekers in staat om op termijn eigenaar te worden van een apotheek. Eerst kom je in loondienst en vervolgens werken we toe naar volledige overdracht van de apotheek. Voor deze constructie zoeken wij een beherend apotheker (m/v) te Zuid-Holland.

Gegevens contactpersoon
Naam: Peter Joseph
Telefoon overdag: 033 – 460 10 00
E-mail adres: pjoseph@vna.nl

Gegevens vacature
Regio: Zuid Holland (centrale ligging)
Type apotheker: beherend apotheker
Registratie mogelijk: nee

Functieomschrijving

Middels de unieke formule van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) worden apothekers, die de registratiefase succesvol hebben afgerond, in de gelegenheid gesteld om een apotheek te verwerven op basis van de volgende uitgangspunten:

  • zelfstandig ondernemerschap en een eigen apotheek verwerven zonder zware financiële verplichtingen;
  • de initiële investering en het risico zijn voor rekening van VNA;
  • actieve ondersteuning en begeleiding op farmaceutisch en zakelijk gebied om de kwaliteit van de farmacie te bevorderen. VNA biedt ondersteuning op de volgende terreinen: inkoopcollectieven, collectieven voor zorgcontractering, verzekeringen, juridische, financiële, personeels- en bouwzaken;
  • samenwerking met een professioneel en deskundig partner, met meer dan 75 jaar aan expertise en een breed netwerk;
  • contact met collega’s dankzij een uitgebreid sociaal programma van bijeenkomsten en evenementen;
  • een volledig geaccrediteerd opleidingsprogramma.

Toekomstperspectief

De eerste twee jaar bent je in loondienst bij VNA. De volgende drie jaar geniet je een basissalaris aangevuld met een winstaandeel uit de apotheek. Gedurende deze eerste vijf jaar wordt de apotheker zorgvuldig begeleid en ondersteund vanuit VNA, onder meer middels een opleidingstraject. Na vijf jaar in dienst van VNA te zijn geweest, kan je vennoot worden in een samenwerkingsverband met VNA.  Alles is erop gericht om te bereiken, dat het eigendom van de apotheek volledig aan je wordt overgedragen.

Salaris conform Cao Apothekers in Dienstverband + overwinstregeling.
Ingangsdatum: per 01-07-2024
Looptijd dienstverband: vijf jaar; vervolg: toetreding als vennoot.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld