Aanpassing apotheken aan omstandigheden coronavirus

Sinds de recente ontwikkelingen rond het coronavirus zien wij een uitdagende verandering in de wijze waarop onze apotheken functioneren. Opeens hebben we te maken met hamstergedrag, tekorten aan geneesmiddelen en een toenemende behoefte aan bezorging van geneesmiddelen. Begin deze week is VNA gestart om balies in alle apotheken te voorzien van plexiglas. Apotheken hebben zelf snel gehandeld door balies af te zetten met lint, kratten of folie. Ook zijn strikte hygiënemaatregelen ingevoerd, zoals een beperkt aantal patiënten aan de balie, uitgifte via het dienstloket of de uitgifte-automaat, enzovoort.

Grote waardering voor inzet apothekers en medewerkers

In korte tijd vergaande veranderingen en onzekerheid, wat veel vraagt van onze mensen. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat onze 1.500 apotheekprofessionals (apothekers, assistenten, apotheekmedewerkers en bezorgers) en onze kantoormedewerkers geweldig werk leveren, om onze apotheken open te houden en optimale zorg te blijven leveren aan onze patiënten onder deze uitdagende omstandigheden. Wij waarderen het buitengewoon dat alle collega’s zich van hun beste kant laten zien, juist nu het zo hard nodig is. Complimenten en steun voor de creativiteit, flexibiliteit en enorme inspanningen die eenieder momenteel verzet!

Kristian van Zijtveld
Algemeen directeur