Stichting VNA gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij hanteren daarbij de voorgeschreven privacynormen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt, waarom, en aan wie jouw gegevens worden verstrekt. Ook geven we aan hoe lang we jouw gegevens bewaren en wat je rechten zijn. Tevens tref je onderstaand informatie aan over ons cookiebeleid.

Privacyverklaring over gegevens die wij verwerken

VNA verwerkt gegevens als iemand contact opneemt met VNA. Ook als iemand zich inschrijft voor een cursus, bijeenkomst of evenement, daaraan deelneemt of daarbij betrokken is, registreren wij gegevens. Verder verwerkt VNA gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen. Ook verwerken wij gegevens als iemand gebruikmaakt van diensten van VNA, of anderszins contact opneemt met VNA. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij je kunnen identificeren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld je naam, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, moeten wij bepaalde gegevens van jou opnemen en bewaren in een aantal software-systemen.

Waarom leggen we je gegevens vast?

VNA kan gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals:

  • reageren op vragen of opmerkingen die via het contactformulier op de website, via de live chat, per e-mail of op een andere wijze bij ons binnenkomen;
  • informeren en adviseren van relaties;
  • versturen van uitnodigingen voor cursussen, bijeenkomsten en evenementen;
  • verzending van ons magazine VNA Actueel;
  • verwerken van sollicitaties;
  • voeren en inzien van een correcte (financiële) administratie;
  • onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Aan wie kunnen wij je gegevens verstrekken?

Wij maken gebruik van verschillende software-producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze dienstverlening administreren en contact onderhouden met dienstverleners en leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software-providers gesloten, waarin jouw privacy wordt gewaarborgd. Ook verstrekken wij in bepaalde gevallen gegevens aan een administratiekantoor en/of verzekeringsmaatschappij, met wie wij eveneens verwerkersovereenkomsten zijn aangegaan. Verder verstrekken wij adresgegevens aan een postbezorger ten behoeve van verzending van ons magazine. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat zij je gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als je daartoe toestemming hebt verleend.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we deze kunnen herstellen in geval van een beveiligingsincident. Verder hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor heeft VNA een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. VNA bewaart persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang de wet dat verplicht. Op grond van de wet is VNA in beginsel verplicht om jouw gegevens voor een periode van maximaal 10 jaar te bewaren.

Wat zijn jouw rechten?

Je kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij de gegevens op je verzoek aanpassen. Je kunt ons verder vragen je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens over te dragen. In beginsel zullen wij gehoor geven aan jouw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan, kunnen wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs vragen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Op onze website vna.nl maken wij gebruik van cookies. In deze verklaring geven wij aan welke cookies wij gebruiken, welke partijen cookies plaatsen en voor welke doeleinden we deze cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Deze cookies slaan informatie over jouw websitebezoek op. Met cookies kan een website onder andere jouw apparaat herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig omdat bijvoorbeeld de website sneller laadt bij een volgend bezoek.

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Met de cookies van de live chat op onze website zorgen wij ervoor dat je ons via de chatfunctie vragen kunt stellen.

Analytische cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Met Google Analytics meten wij hoe vaak onze site wordt bezocht, welke informatie bezoekers zoeken en welke pagina’s zij bekijken. Ook verzamelen we informatie over bijvoorbeeld browser-type, de snelheid van de website en hoe bezoekers op de website terecht zijn gekomen. Met deze informatie kunnen we de prestaties en de gebruikerservaring van onze website verbeteren. De statistieken die wij verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, lees je in de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen).

Social media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op de sociale netwerken LinkedIn en WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn en WhatsApp (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Browser-instellingen

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je computer, tablet of mobiele telefoon tijdens je volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Houd er wel rekening mee dat als je cookies uitschakelt of verwijdert, het mogelijk is dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) deze website. Meer informatie over het deactiveren, verwijderen en activeren van cookies vind je in de helpfunctionaliteit van je webbrowser.

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, de AVG en beveiliging, verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over je privacy bij een apotheek of de beveiliging van onze systemen, dan kun je contact met ons opnemen via collectieven@vna.nl. Voor vragen over onze privacyverklaring en ons cookiebeleid kun je gebruikmaken van ons contactformulier.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.