Het ontstaan van VNA gaat terug naar 1948. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog verloren veel apotheken hun eigenaar. In die tijd was het apothekersvak vooral een mannenbaan. Weduwen, vaak met kinderen, stonden er na de oorlog alleen voor. Zonder dat zij daartoe bevoegd waren, runden zij de apotheek zo goed ze konden.

Door de afwezigheid van een bevoegde apotheker konden de weduwen de kwaliteit van de farmaceutische zorg niet garanderen. Ook kwam de voortzetting van een aantal apotheken in gevaar. Volwaardig opgeleide apothekers waren nodig. Daarom staken zes apothekers uit Leiden de koppen bij elkaar.